Green Water Global

Een duurzame oplossing voor het zuiveren van verfspoelwater

De schilderssector en aanverwante branches lozen dagelijks nog verfspoelwater vervuild met nanoplastics en zware metalen. Verftools worden vaak gereinigd bij de opdrachtgever of in het schildersatelier. Het vervuilde verfspoelwater komt terecht in de riolering en zo in het oppervlaktewater en  drinkwater.

Het is nu tijd om te handelen! Laat dit een wake-upcall voor iedereen zijn: schilders, verfwinkels, verfgroothandels en fabrikanten.

Verantwoord ondernemen betekent dat we zorg dragen voor mens en milieu in élke schakel van de schilderssector. Clean Water Global biedt een eenvoudige, duurzame en financieel interessante oplossing voor het zuiveren van vervuild verfspoelwater.

Be part of the global change en draag bij aan een propere planeet!

Wat is de grootte van de markt?

0

Het aantal schildersbedrijven in Benelux en Duitsland samen

Hoeveel liter spoelwater?

0

Aantal liters spoelwater dat gereinigd kan worden per week (er vanuit gaand dat 50% van alle schilders spoelen en 50% blijft weggooien)

Hoe werkt het Clean Water Global model?

Verreken +2 % recyclagebijdrage voor CWG op de offerte

Meer en meer consumenten en klanten willen milieubewuste, duurzame producten en diensten. Voor het ecologisch verwerken van verfspoelwater kunnen schilders 2 % Clean Water Global bijdrage verrekenen op de offerte.

Bewaar verfspoelwater in de lege verfemmer

Giet het verfspoelwater niet weg maar bewaar het in de lege verfemmer.

Breng verfspoelwater naar een CWG-inzamelpunt

Clean Water Global werkt samen met schildersbedrijven, verfwinkels en verfgroothandels die het vervuilde verfspoelwater verzamelen.

7 € voor 10 L verfspoelwater

Per 10 L verfspoelwater rekent het CWG-inzamelpunt € 7.

Clean Water Global haalt de container met verfspoelwater op bij het inzamelpunt

ECO-OPHALING: Om de ecologische voetafdruk zo klein mogelijk te houden, zoekt Clean Water Global steeds naar de meest milieuvriendelijke oplossing om het verfspoelwater op te halen.

ECO-ZUIVERING: Clean Water Global zuivert het verfspoelwater via een spoel- en filtersysteem, speciaal aangepast voor de verfindustrie. Het is een cradle-to-cradle systeem waarbij de vaste stof van het verfspoelwater wordt gescheiden. De herwonnen vaste grondstof wordt hergebruikt en het water wordt door biologische filtratiesystemen verder gezuiverd tot drinkwater.

ECO-CERTIFICAAT: Clean Water Global heeft een milieuvergunning en milieucertificaat. Dit garandeert aan klanten dat Clean Water Global voldoet aan de strenge milieucriteria.